Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Nieuws > Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

NIEUWS AG STADSONTWIKKELING AALST

Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

06 04 2014
Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

Gisteravond werd op de Aalsterse gemeenteraad de ‘Convenant Bibliotheek’ goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem bij 3 onthoudingen. Met deze convenant geeft de Aalsterse gemeenteraad de opdracht aan het autonome gemeentebedrijf AGSA om tegen de eerste helft van 2018 een nieuwe hoofdbibliotheek te ontwikkelen in het voormalige gebouw van de Gerechtelijke Politie op de hoek van de Esplanadestraat en de Graanmarkt. Voor de ontwikkeling en de bouw van de nieuwe bibliotheek is in het Financieel Meerjarenplan in totaal 12,7 miljoen euro voorzien.


Schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA) toont is tevreden: “Dit is opnieuw een zeer belangrijke stap vooruit in een dossier dat eigenlijk al meer dan twintig jaar aansleept. Al die tijd is de hoofdbibliotheek van onze stad gehuisvest in een ongeschikte en deels ondergrondse ruimte onder CC De Werf. Nu kunnen we de sprong maken naar de 21ste eeuw, naar een gebouw met veel licht en lucht. De nieuwe bib moet een kenniscentrum worden, dat veel meer inzet op het digitale en op de nieuwe ontwikkelingen.”
De keuze voor het gebouw van de Gerechtelijke Politie lag voor de hand. “De 3.478 m² grondoppervlakte stemt mooi overeen met de 3.500 m² die een werkgroep eerder vooropgesteld had. Het gebouw ligt op de route die veel scholieren nemen van het station naar de school". om met ons in zee te gaan,” onderstreept Karim Van Overmeire. De afsprakennota met Locus en BibNet werd op dezelfde gemeenteraad goedgekeurd. Ook CD&V claimt echter de 'beslissing'. Via facebook werd volgend bericht verspreid.

CD&V Aalst heeft op de gemeenteraad van dinsdag 25 maart de bouw van een nieuwe bibliotheek op de Pupillensite mee goedgekeurd. De CD&V-mandatarissen zijn dan ook opgetogen met de uitvoering van het bestuursakkoord en de vertaling van hun partijprogramma.

Al bijna 30 jaar bevindt de Aalsterse bibliotheek zich in de kelders van de Werf. “Dat is tijdelijk” werd toen gezegd. Maar de locatie is al jaren in erbarmelijke staat. De Aalsterse bibliotheek is klein, te weinig aantrekkelijk voor bezoekers en ze is geen goede werkomgeving voor ons personeel.

Schepen Ilse Uyttersprot : “Ons partijprogramma voorzag op de Pupillen onder meer een nieuwe bibliotheek. Dit is voor ons en onze coalitiepartners een belangrijke realisatie. De Aalstenaars krijgen niet zomaar een bibliotheek maar een kenniscentrum dat aan alle noden en verzuchtingen van de 21ste eeuw voldoet”.

Schepen Iwein De Koninck : “Voor CD&V was het belangrijk om in dit dossier de puntjes op de i te zetten. Onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen en Aalst krijgt er gegarandeerd een nieuwe trekpleister bij”.

Fractieleider voor CD&V Eddy Couckuyt : “Dit akkoord lag in de lijn van de verwachtingen gezien de eensgezindheid binnen het bestuur. Voor CD&V blijft de verdere ontwikkeling van een totale visie op de Pupillensite echter een must. We zijn dan ook blij dat er onmiddellijk werk wordt gemaakt van de opmaak van het masterplan”.

Zoals bekend is CD&V voorstander van een site waar onder andere de stadsadministraties, de academies, het Huis van het Kind, het Trefcentrum… zijn ondergebracht


terug naar nieuwsoverzicht

NIEUWS

UTOPIA verkozen tot beste BiB van Vlaanderen en Brussel!

19 09 2019
bekijk

Overeenkomst Siesegem

25 04 2018
bekijk

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

08 01 2018
bekijk

Verkoop stadswoning

09 11 2017
bekijk

Openbare verkoop stadspatrimonium

28 03 2017
bekijk

AGSA start bouw vierde Prikkelwoning

11 03 2015
bekijk

Realisatie Administratief Centrum (+perstekst)

14 01 2016
bekijk

Tragelsite Aalst opgestart

09 03 2015
bekijk

Plan-MER - Herontwikkeling Tragelsite - Kennisgevingsnota

17 12 2014
bekijk

Nieuwe Aalsterse hoofdbibliotheek

05 06 2014
bekijk

Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

06 04 2014
bekijk