Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Nieuws > Plan-MER - Herontwikkeling Tragelsite - Kennisgevingsnota

NIEUWS AG STADSONTWIKKELING AALST

Plan-MER - Herontwikkeling Tragelsite - Kennisgevingsnota

17 12 2014
Publieke inspraak over het Plan-MER voor het RUP "Herontwikkeling Tragelsite in Aalst"

De stad Aalst wil een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor de herbestemming van de Tragelsite in Aalst, waarbij voornamelijk industriële site wordt omgevormd tot een multifunctionele site.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.


U kunt van 17 december 2014 tot en met 15 januari 2015 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u ook onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.mervlaanderen.be of door het aanklikken van "kennisgevingsnota" of inkijken op het stadhuis van Aalst en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 15 januari 2015 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur of aan de dienst  Mileueffectrapportagebeheer op het volgende mailadres: mer@vlaanderen.be of adres: Koning Albert II-laan 20/8 te 1000 Brussel.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

(publicatie "het laatste nieuws" - 17 december 2014)

 

Kennisgevingsnota


terug naar nieuwsoverzicht

NIEUWS

UTOPIA verkozen tot beste BiB van Vlaanderen en Brussel!

19 09 2019
bekijk

Overeenkomst Siesegem

25 04 2018
bekijk

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

08 01 2018
bekijk

Verkoop stadswoning

09 11 2017
bekijk

Openbare verkoop stadspatrimonium

28 03 2017
bekijk

AGSA start bouw vierde Prikkelwoning

11 03 2015
bekijk

Realisatie Administratief Centrum (+perstekst)

14 01 2016
bekijk

Tragelsite Aalst opgestart

09 03 2015
bekijk

Plan-MER - Herontwikkeling Tragelsite - Kennisgevingsnota

17 12 2014
bekijk

Nieuwe Aalsterse hoofdbibliotheek

05 06 2014
bekijk

Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

06 04 2014
bekijk