Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Projecten > Immerzeel

Immerzeel

Ligging: gebied tussen de Brusselsesteenweg, Hof ten Bergestraat/Langestraat, de Affligemdreef, de Immerzeeldreef, Zandberg en Somergembeek

Programma: het gebied in de omgeving van de Immezeeldreef, gelegen nabij één van de belangrijkste invalswegen net buiten het centrum van Aalst, werd in het gewestelijk RUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst” herbestemd van woonuitbreidingsgebied naar stedelijk woongebied.

De stad Aalst beschikt over te weinig diversiteit aan stedelijke woonomgevingen in de vorm van leefbare en kwalitatieve wijken in de nabijheid van het centrum.

Met de ontwikkeling van Immerzeel wil het AGSA zich vooral richten op die doelgroepen waarvoor vandaag geen of te weinig aanbod is in Aalst.

Daarbij staat een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling voorop door de realisatie van strategische voorbeeldprojecten. Deze nieuwe woonomgevingen dienen goed ingepast te worden in het bestaande weefsel met aandacht voor de aanwezige kwaliteiten. Naast het aanbieden van nieuwe woonprojecten op Immerzeel, staat de ontwikkeling garant voor:

  • het behouden van cruciale open ruimteverbindingen
  • het voorzien van kwalitatieve publiek ruimtes en pleinen op wijkniveau
  • het integreren van de bestaande landschappelijke waarde en het respecteren van het waterbergend vermogen van de aanwezige beken en grachten
  • het vrijwaren van de lager gelegen valleigronden
  • het zoeken naar slimme invullingen van het en creatieve vormen van (mede)gebruik van publieke ruimte.

De Krijtlijnen voor de uitbouw van deze belangrijke stedelijke woonontwikkeling zijn intussen uitgetekend en geconcretiseerd in een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan. De stad Aalst maakt op heden werk van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Immerzeel +’ om deze krijtlijnen daadkrachtiger te maken.

NIEUWS

UTOPIA verkozen tot beste BiB van Vlaanderen en Brussel!

bekijk

Overeenkomst Siesegem

bekijk

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

bekijk

Verkoop stadswoning

bekijk