Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Projecten > Nieuw administratief centrum

Nieuw administratief centrum

Situatie :De vroegere administratie lag verspreid over verschillende sites in de stad, de Grote Markt, Zwarte Zustersstraat, Keizersplein en Square Geerinckx.
Deze verspreiding van de diensten zorgde voor een verouderde werksituatie die niet meer voldeed aan de recente dienstverleningsnormen. 

Het idee leefde al langer om deze diensten te centraliseren in één Administratief Centrum. Op die manier kon de interne werking geoptimaliseerd worden.
Ruimtelijke synergieën kunnen leiden tot een verminderde oppervlakte-inname, terwijl functionele synergieën zorgen voor een efficiënter en snellere verwerking van dossiers.
Ook voor de inwoners van de stad en andere klanten kan deze centralisatie voordelen opleveren.

Op 28 mei 2013 besliste de gemeenteraad om het kantoorgebouw op de « postsite » m.n. gebouw B, gebouw P (ondergrondse parking) en gebouw C, met bijhorend grondaandeel, gelegen te Aalst, Werfplein, kadastraal gekend, deel van 1e afdeling, sectie A, nrs. 546Z, te huren om het nieuw administratief centrum in te vestigen.

De kantoorruimtes werden, behoudens de ondergrondse parkings, in casco nieuwstaat (ruwouw, wind- en waterdicht) ter beschikking gesteld.

Op 14 oktober 2013 mandateerde het college van burgemeester en schepenen en GR 24 oktober 2013 het AGSA per convenant om de uitvoering te laten gebeuren van de (inrichtings-)werken in het NAC.

Doel: De stad Aalst streeft een modern en transparant bestuursmodel na waarbij respect voor de inwoners en hun omgeving centraal staat;

De stad Aalst heeft haar administratie gereorganiseerd en daarbij aansluitend de werkomgeving aangepast aan een hedendaagse, moderne manier van werken.
De nieuwbouw en de reorganisatie worden bijgevolg maximaal op elkaar afgestemd.

Enerzijds is er het streven naar een moderne organisatie en werkomgeving, een moderne ICT-uitbouw en –ondersteuning, met een voortdurende vorming van de medewerkers, in een administratief centrum dat aangepast is aan de hedendaagse dienstverleningsnormen en dat een kwaliteitsvolle dienstverlening alleen maar ten goede kan komen;

En anderzijds kunnen een eerstelijnsonthaal dat de toegankelijkheid ook inzake infrastructuur maximale aandacht geeft; een eenduidige interne en externe communicatie ondersteund door een elektronisch loket/eenloket, en een aangename en moderne werkomgeving voor alle medewerkers, de dienstverlening aan de Aalsterse burger volgens erkende kwaliteitsnormen laten verlopen.

De vroegere inrichting van de administratieve diensten omvatte een werkcultuur die hoofzakelijk bestond uit individueel werken en vergaderen. Door deze "oude" infrastructuur werden andere werkvormen beperkt.

Via de centralisatie in het NAC wil de stad Aalst van de opportuniteit gebruik maken om op deze nieuwe locatie een aantal andere werkprocessen te versterken en te stimuleren, zoals:
- samenwerken (teamwork, brainstorming,….)
- kennis delen, uitwisselen (dossiers en expertise als gemeenschappelijk bezit van de organisatie, niet als individueel bezit)
- efficiënte communicatie (herwaardering van rechtstreeks overleg ‘face-to-face’; intern per team, diensten onderling, leidinggevenden vs. medewerkers)

NIEUWS

UTOPIA verkozen tot beste BiB van Vlaanderen en Brussel!

bekijk

Overeenkomst Siesegem

bekijk

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

bekijk

Verkoop stadswoning

bekijk