Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Projecten > Siesegem

Siesegem

Het masterplan, in 2011 opgemaakt door het gerenommeerde architectenduo Secci en Vigano, zorgt ervoor dat er, naast ruimte voor de toekomstige bedrijven die zich kwalitatief zullen inpassen in het bestaande landschap, ook de nodige aandacht besteed zal worden aan de aanwezige beekvalleien.
De Siezegembeek en de Ediksveldbeek zullen een groot, aaneengesloten natuurlijk park vormen.
Verder wordt voorzien in de aanleg van structurerende groenelementen en groenbuffers, evenals de aanleg van aangename voetgangers- en fietsverbindingen die samen de publieke ruimte vormen binnen een groen bedrijvenpark.

Om het gehele projectgebied te kunnen ontsluiten, wordt eerst een nieuw kruispunt aangelegd op de Siesegemlaan.
De werken worden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer.
Dit kruispunt, dat ook de nieuwe toegang tot het ziekenhuis ASZ wordt, komt er omdat de komende jaren het westelijk gedeelte van de ring van Aalst (R41) een grondige facelift krijgt.
Deze werken zijn gestart in 2015. Meer informatie kan je vinden op deze website: http://www.ringaalst.be/

In het masterplan is ook een zone opgenomen voor de bouw van het nieuwe crematorium.
De bouw hiervan zal gebeuren door de intercommunale Westlede, die ondertussen eigenaar is van de gronden. Momenteel is het bouwdossier in opmaak.

Volgend op deze 2 werken, kan de ontwikkeling van het bedrijventerrein starten.
Dit gebeurt in verschillende fases: eerst wordt de zone ten noorden van de Siezegembeek ontwikkeld.
Pas nadat in het noordelijk gedeelte alle wegen en buffers zijn aangelegd en de nieuwe bedrijven zijn gestart, wordt werk gemaakt van het gebied tussen de E40 en de Siezegembeek.

Om de noodzakelijke infrastructuur zoals rijwegen en fietspaden, groenbuffers en buffers voor hemelwater, parkeervoorzieningen e.d. voor het toekomstige bedrijventerrein effectief te kunnen aanleggen, dient het AGSA de gronden op Siezegemkouter te verwerven.
Om deze reden is een onteigeningsplan in opmaak. Het onteigeningsplan heeft, rekening houdend met de fasering, enkel betrekking op de gronden ten noorden van de Siezegembeek.

In de loop van 2014 en 2015 werden verdere studies, waaronder de project-MER, uitgevoerd om het masterplan om te zetten naar uitvoeringsgerichte projectonderdelen ifv de realisatie van het noordelijk gedeelte van het toekomstige regionaal bedrijventerrein.

De Stad Aalst wil in hoofdzaak kennisbedrijven, productie-, distributie- en dienstverlenende bedrijven voor de zorgsector en distributiebedrijven met toegevoegde waarde aantrekken op Siesegem.

Het bedrijventerrein Siesegem wordt een belangrijke economische ontwikkeling die Aalst verder op de kaart zet als centraal gelegen en goed bereikbare regionale tewerkstellingspool tussen Gent en Brussel.

Hieronder vindt u de documenten betreffende de goedkeuring van aanvraag van de onteigeningsmachtiging van Siezegemkouter:

Onteigeningsplan

Projectnota

Notule RVB AGSA 10/04/2018

Resultaat openbaar onderzoek

Weerleggen bezwaren

Notule RVB AGSA 30/04/2018

Gemeenteraadsbeslissing 24/04/2018

 

NIEUWS

UTOPIA verkozen tot beste BiB van Vlaanderen en Brussel!

bekijk

Overeenkomst Siesegem

bekijk

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

bekijk

Verkoop stadswoning

bekijk